Η υπηρεσία του Συνηγόρου του Επιχειρηματία αναπτύχθηκε από το Επιμελητήριο Ημαθίας στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg III C / MODELE / MULTINET project / Entrepreneur's Ombudsman Office subproject

Καλώς ήλθατε...
Παρακαλούμε επιλέξτε το επιμελητήριο στο οποίο είστε μέλος.